1. Chương trình Hội viên.

Chương trình Hội Viên cho phép các Hội Viên được hưởng các quyền lợi vào bất kì thời điểm nào trong suốt năm Hội Viên tùy thuộc vào danh sách  quyền lợi và phù hợp với các yêu cầu, hạn chế mà ONEHEALTH quy định vào từng thời điểm.

2. Thẻ hội viên.

  • Thẻ Hội Viên sẽ được phát hành sau 15 đến 30 ngày kể từ khi nhận được giấy yêu cầu.
  • Thẻ Hội Viên có hiệu lực trong năm Hội Viên và có thể được gia hạn cho các năm Hội Viên tiếp theo sau khi Hội Viên thanh toán phí Hội Viên.
  • Thẻ Hội Viên là tài sản của ONEHEALTH.
  • Hội Viên phải thông báo lập tức cho ONEHEALTH khi bị mất thẻ Hội Viên. Thẻ Hội Viên thay thế sẽ được ONEHEALTH cấp với phí thay thế là 100.000 VNĐ/lần. Trường hợp nếu tìm được thẻ, Hội Viên không được sử dụng thẻ Hội Viên đó mà giao lại thẻ cho ONEHEALTH.

3. Không thể chuyển nhượng.

Hội Viên không được để thẻ Hội Viên dùng bởi, hoặc vì lợi ích của những người khác ngoại trừ chính Hội Viên đó.

4. Chấm dứt.

Chương trình Hội Viên có thể được chấm dứt:

  • Vào bất kì thời điểm nào bởi ONEHEALTH mà không thông báo trước về việc chấm dứt này nếu Hội Viên vi phạm bất kì các điều khoản nào.
  • Vào bất kì thời điểm nào bởi Hội Viên bằng cách trả lại cho ONEHEALTH thẻ Hội Viên, việc chấm dứt sẽ có hiệu lực vào ngày ONEHEALTH nhận được thẻ.

dieu-kien-khi-tham-gia-lam-hoi-vien

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

ONEHEALTH sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc chịu bởi bất kỳ Hội Viên nào do kết quả của:

  • Bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc mất khả năng truy cập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào có thể được lưu trữ trên thẻ Hội Viên hoặc được tiếp cận bằng cách sử dụng thẻ Hội Viên.
  • Bất kỳ sự trì hoãn nào gây ra do Hội Viên trong việc tiếp cận quyền lợi.

6. Thời gian chờ

Đối với điều trị  ngoại trú/nội trú, Hội Viên cần phải sở hữu thẻ hợp lệ ít nhất 30 ngày trước khi nhập viện (áp dụng cho các Hội Viên mới, tái đăng ký không liên tục hoặc đổi loại thẻ sử dụng ).Trường hợp Hội Viên mua thẻ trong thời gian nằm viện thì các quyền lợi điều trị ngoại trú và nội trú sẽ không được áp dụng cho lần nằm viện hiện tại hoặc các lần nằm viện sau trong vòng 1 tháng kể từ ngày mua thẻ. Các Hội Viên đặt lịch hẹn nằm viện tại Bệnh viện Hồng Đức trong vòng 1 tháng sẽ không được hưởng quyền lợi điều trị ngoại trú và nội trú. Các Hội Viên có thẻ Hội Viên liên tục có thể được hưởng quyền lợi điều trị ngoại trú và nội trú ngay khi tái đăng kí.

Các quyền lợi khám ngoại trú tổng quát sẽ có ngay vào ngày cấp thẻ Hội Viên

Đối với việc chữa trị bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt và quyền lợi thai sản sẽ được áp dụng vào năm Hội Viên thứ 2

Các Hội Viên gia hạn chương trình thẻ Hội Viên trong vòng một tháng kể từ ngày hết hạn không bị hạn chế bởi thời gian chờ trên.

7. Các điều khoản khác:

ONEHEALTH có thể sửa đổi bất kì hoặc tất cả các điều kiện này bằng cách phát hành sửa đổi trong bản tin Bệnh viện Hồng Đức và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay vào ngày phát hành. Nếu Hội Viên còn giữ hoặc tiếp tục sử dụng thẻ Hội Viên, Hội Viên sẽ được xem như đã chấp nhận sửa đổi đó. 

One Health Care

Xem thêm: Điều kiện khi tham gia làm hội viên