Chương Trình Bảo Hiểm Tai Nạn Và Sức Khỏe (Nhân Viên Dưới 50 Người)

Điều kiện tham gia bảo hiểm

- Từ 01 tuổi đến 65 tuổi

-  Không bị các bệnh lý về thần kinh, phong, ungthư

-  Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trởlên

-  Không trong thời gian điều trị bệnh/ thươngtật

Đối tượngbảo hiểm               

1. Là Nhân viên có Hợp đồng lao động với Chủ hợp đồng và có tên trong danh sách Người được bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.

2. Người thân (nếu có tham gia) không được tự động bảohiểm

* Việc bảo hiểm cho người thân:

  • Phải khai báo trước và chỉ có hiệu lực khi được Bảo Hiểm xác nhận đồng ý bằng văn bản. Nhân viên đang làm việc tại Công ty chỉ được đăng ký bảo hiểm cho người thân của mình 01 lần vào đầu hiệu lực hợp đồng trừ khi có thỏa thuậnkhác.
  • Quyền lợi bảo hiểm của người thân nhân viên chỉ được tương đương hoặc thấp hơn so với quyền lợi của chính nhân viên đó.
  • Đăng ký giữa hợp đồng chỉ áp dụng cho: Người thân của nhân viên mới vào làm việc Vợ hoặc chồng mới kết hôn Con mới sinh tròn 01tuổi

3. Người thân bao gồm Vợ/ chồng, con cái hợppháp.

4. Con cái theo quy định từ 1 tuổi đến 18 tuổi hoặc đến 23 tuổi nếu còn đang đi học và chưa kết hôn. Quyền lợi thai sản không áp dụng cho con cái.

5. Công ty thanh toán 100% phí bảo hiểm cho Người được bảohiểm.

bao-hiem-doanh-nghiep

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT

Phạm vi bảo hiểm                  

Bảo hiểm cho các Quyền lợi được liệt kê dưới đây gây ra bởi các nguyên nhân không bị loại trừ theo điều kiện, điều khoản của đơn bảo hiểm, các sửa đổi bổ sung và/hoặc các thỏa thuận khác đính kèm theo đơn:

-  Bảo hiểm sinh mạng (không bao gồm nguyên nhân tainạn);

-  Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tainạn;

-  Chi phí y tế do tainạn

-  Chi phí y tế điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thaisản;

-  Chi phí y tế điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật (không bao gồm thai sản)

Phạm vi địa lý/ Luật áp dụng: Việt Nam

Số tiềnbảohiểm: Theo Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm dướiđây

Mức trách nhiệm

BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Đơn vị: VNĐ

 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)/ NGƯỜI/ NĂM

 

Điều kiện A - Bảo hiểm Sinh mạng

 

Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân (không bao gồm nguyên nhân tai nạn)

 

 

50.000.000

 

Điều kiện B – Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn

 

50.000.000

 

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 

100% STBH

 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn

 

Theo Phụ lục I – Bảng tỉ lệ thương tật/ tàn tật vĩnh viễn

 

Điều kiện C - Chi phí y tế do tai nạn

 

50.000.000

 

Chi phí cấp cứu/ xe cứu thương (loại trừ SOS và đường hàng không), chi phí phẫu thuật và nằm viện, chi phí thuốc men .v.v.., theo hạn

mức chi phí do Người được bảo hiểm chọn

 

Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá STBH

 

Điều kiện D - Điều trị Nội trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản

 

(Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ)

 

 

120.000.000

 

1. Nằm viện

 

-  Tiền phòng chung hoặcriêng

 

-  Phòng chăm sóc đặcbiệt

 

-  Phòng cấpcứu

-  Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện (bao gồm chi phí điều trị trongngày)

 

 

 

 

Chi phí thực tế tối đa 2.000.000/ ngày và không quá 40.000.000/năm

 

2. Phẫu thuật

 

-  Ốmbệnh

 

-  Cấy ghép nội tạng (loại trừ chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến nộitạng)

 

-  Biến chứng thai sản và sinh mổ (Không bảo hiểm chi phi khám thai địnhkỳ)

 

(bao gồm cả phẫu thuật trong ngày, tiểu phẫu)

 

 

 

 

40.000.000/ năm


 

 

3. Các quyền lợi khác (Không áp dụng cho thai sản, trừ chi phí xét nghiệm lần cuối trước khi nhập viện phục vụ trực tiếp cho ca sinh được bảo hiểm theo mức giới hạn phụ của quyền lợi 3a)

 

a. Chi phí trước khi nhập viện (30 ngày trước khi nhập viện)

 

2.000.000/ năm

 

b. Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày kể từ ngày xuất viện)

 

2.000.000/ năm

 

c. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 15 ngày/năm)

 

2.000.000/ năm

 

d. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/ năm)

 

40.000/ ngày

 

e. Phục hồi chức năng

 

4.000.000/ năm

 

f. Dịch vụ xe cứu thương (không bao gồm đường hàng không và dịch vụ SOS)

 

40.000.000/ năm

 

g. Chi phí mai táng

 

2.000.000

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG

 

 

I. Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật (không bao gồm thai sản) (Giới hạn/năm và theo các giới hạn phụ)

 

6.000.000

 

1. Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho

các xét nghiệm, chụp Xquang, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

1.200.000/ lần khám và điều trị Giới hạn 10 lần khám/ năm

 

2. Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị khác tương tự do bác sỹ chỉ định

 

100.000/ ngày Tối đa 60 ngày/ năm

 

3. Điều trị răng bao gồm:

 

-  Khám, chụp X.Q;

 

-  Viêm nướu (lợi), nhachu;

 

-  Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, fuji...; - Điều trị tuỷrăng;

 

-  Cạo vôi răng (lấy caorăng);

 

-  Răng mọc lệch, mọc ngầm (bao gồm răngkhôn)

 

-  Nhổ răng bệnh lý (không bao gồm phẫuthuật)

 

 

 

 

 

 

1.200.000/ năm (trong đó Cạo vôi răng tối đa 400.000/ năm)

 

̉ng Quyền Lơị

 

276.000.000


 

Phí bảo hiểm

 

7.220.000

Giảm 50% cho Nhân viên và người thân

 

3.610.000

Ðiều khoản về nơi khám chữa răng hợp lệ:

  • Hợp đồng này bồi thường cho các chi phí khám chữa răng hợp lý, hợp lệ và được điều trị tại các nơi theo Chuyên khoa Nha tại tất cả các Bệnh viện hoạt động hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  • Riêng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: ngoài những chuyên khoa Nha tại tất cả các bệnh viện nói trên, hợp đồng này chỉ chấp thuận bồi thường cho các điều trị xảy ra tại các phòng nha trong hệ thống có thỏa thuận ký kết bảo lãnh với Bảo hiểm (danh sách đính kèm)
  • Ðối với các Tỉnh thành khác: ngoài những chuyên khoa Nha tại tất cả các Bệnh viện nói trên, hợp đồng này chấp nhận bồi thường chi phí điều trị ở tất cả các các phòng nha có giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề hợp pháp và cấp được hóa đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài Chính.
  • Bảo hiểm không thanh toán cho điều trị răng tại Nha khoa Hạnh Phúc (Happy), 26 Hàm Nghi và Nha Khoa Đại Nam, 328 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng.
  • Danh sách này được cập nhật thường xuyên trên website của Bảo hiểm .
* Số tiền bồi thường cho người được bảo hiểm một năm không vượt quá giới hạn tối đa trong Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm.
 
Thời gian chờ
 

Bảo hiểm không bảo hiểm cho các rủi ro và/ hoặc các chi phí điều trị y tế phát sinh trong thời gian chờ tính từ ngày tham gia như sau:

Điều trị nội trú, ngoại trú

-  30 ngày đầu tiên đối với ốm đau, bệnh tật thông thường

-  12 tháng đầu tiên đối với bệnh đặc biệt**

bệnh có sẵn* như định nghĩa

Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn

-  30 ngày đầu tiên đối với ốm đau, bệnh tật thông thường

-  12 tháng đầu tiên đối với thai sản, bệnh đặc biệt**, bệnh có sẵn* như địnhnghĩa

Thai sản

-  90 ngày đầu tiên đối với sẩy thai, bỏ thai, điều trị thai sản theo chỉ định của bác sỹ điềutrị

-  270 ngày đầu tiên đối với sinhcon

Định nghĩa

* Bệnh có sẵn:

Là bệnh có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và là bệnh mà Người được bảo hiểm:

a. đã phải điều trị trong vòng 3 năm gầnđây

b. triệu chứng bệnh đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được cho dù Người được bảo hiểm có thực sự khám, điều trị haykhông.

** Bệnh đặc biệt:

Là những bệnh ung thư và u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, loét ruột, viêm gan, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi trong các hệ thống tiết niệu và đường mật, đục thủy tinh thể, viêm xoang, Parkinson, bệnh đái tháo đường, bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo

Bệnh/thương tật bị loại trừ trong năm đầu tiên

Viêm Amidan cần phải cắt, viêm VA cần phải nạo, vẹo vách ngăn cần phẫu thuật, rối loạn tiền đình, bệnh hen, bệnh thoái hóa đốt sống, viêm tai giữa cần phẫu thuật đặt ống thông khí, trĩ cần phẫu thuật, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp, phẫu thuật dây chằng.

Điều khoản bảo hiểm/ Quy tắc bảo hiểm

Theo quy tắc bảo hiểm Sức Khỏe ban hành theo QĐ số 1927/ 2011/QĐ/TGĐ-BHBV/OH ngày 22/6/2011 với các điều khoản sửa đổi bổ sung:

1. Điều khoản bảo hiểm tự động tăng/ giảm đối với nhân viên (Cập nhật theo tháng. Tất toán phí bổ sung/hoàn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợpđồng).

a. Điều chỉnh tăng/giảm

-  Đơn bảo hiểm này tự động mở rộng bảo hiểm cho bất cứ nhân viên nào của Người được bảo hiểm kể từ ngày bắt đầu làm việc cho công ty với số tiền bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm đối với nhân viên cùng tính chất công việc, đồng thời bảo hiểm cũng sẽ tự động hủy bỏ kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động đối với bất kỳ nhân viên nào nghỉ việc, với điều kiện là Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Bảo hiểm về sự thay đổi nhân viên hàng tháng trước ngày thứ 15 của tháng tiếp theo trong thời hạn bảohiểm.

-  Các bên cũng thỏa thuận áp dụng điều khoản tự động điều chỉnh lương (nếu được bảo hiểm theo lương tháng) theo thỏa thuận lao động của Chủ hợp đồng bảo hiểm với nhân viên, với điều kiện Chủ hợp đồng bảo hiểm phải cập nhật việc thay đổi tổng quỹ lương hoặc chi tiết lương từng tháng cho Bảo hiểm đúng hạn nêu trên. Phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo mức lương thayđổi.

-  Trường hợp nhân viên được thăng chức/ bổ nhiệm ở vị trí cao hơn trong thời gian tham gia bảo hiểm và được bổ sung bảo hiểm ở chương trình cao hơn (nếu chương trình có áp dụng) theo quy định của Công ty, việc bảo hiểm tự động sẽ được cung cấp theo điều kiện và điều khoản của đơn kể từ ngày quyết định thăng chức/ bổ nhiệm có hiệu lực với điều kiện Chủ hợp đồng bảo hiểm phải cập nhật việc thay đổi cho Bảo hiểm đúng hạn nêu trên. Thời gian chờ được áp dụng cho mức trách nhiệm, quyền lợi tăng thêm so với chương trình cũ trừ khi có thỏa thuận cụ thể bằng văn bản nàokhác.

b. Phí tính tăng/giảm

-  Trường hợp bổ sung/ điều chỉnh tăng: phí bảo hiểm bổ sung được tính theo biểu phí ngắn hạn với quyền lợi đầyđủ.

-  Trường hợp giảm: phí bảo hiểm hoàn lại được tính theo tỉ lệ giữa số ngày còn lại và 365 ngày trên cơ sở thời hạn của Hợp đồng chính với điều kiện người đó chưa có phát sinh bồi thường trong suốt thời gian thamgia.

-  Trường hợp nhân viên nghỉ việc tại công ty, người thân được tự động báo giảm theo kể từ ngày nhân viên đó nghỉ việc. Cách tính phí bổ sung/ hoàn lại tương tự nhânviên.

c. Thu hồi thẻ bảo hiểm

-  Trường hợp giảm nhân viên/ người thân: Người được bảo hiểm có trách nhiệm thu lại thẻ bảo hiểm của nhân viên nghỉ việc và của người thân nhân viên đó (nếu có) vào ngày làm việc cuối cùng. Nếu không thể thu hồi thẻ, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức cho Bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm không thu hồi thẻ và cũng không thông báo cho Bảo hiểm kịp thời, nếu Bảo hiểm đã chi trả bồi thường hoặc đã bảo lãnh viện phí cho nhân viên đã nghỉ việc hoặc người thân của họ (nếu có), Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thu hồi và hoàn lại cho Bảo hiểm những khoản bồi thườngđó.

Người được bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp hợp đồng lao động, bảng lương hoặc các giấy tờ có liên quan khác của nhân viên hoặc người thân (nếu có tham gia) khi có yêu cầu từ Bảo hiểm nếu cần xác minh về đối tượng tham gia bảo hiểm hoặc việc khai báo như đề cập ở trên.

2. Điều khoản đảm bảo thanh toán phí

a. Các bên hiểu và thỏa thuận rằng, cho dù có bất kỳ điều kiện nào trái ngược trong Hợp đồng bảo hiểm này, điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời là bất kỳ khoản phí bảo hiểm đến hạn nào đều phải được trả và được nhận đủ bởi Bảo hiểm trong vòng 07 ngày kể từ Ngày bắt đầu bảo hiểm hay Ngày có hiệu lực bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời, hay Ngày có hiệu lực bảo hiểm được qui định cụ thể trong mỗi Sửa đổi bổ sung (nếu có) trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản nàokhác.

-  Trường hợp Bảo hiểm chấp nhận thanh toán phí bảo hiểm theo kỳ, ngoài khoản phí bảo hiểm của kỳ thanh toán đầu tiên đến hạn phải thanh toán trong khoảng thời gian quy định như trên, các khoản phí của các kỳ thanh toán còn lại phải được trả và được nhận đủ bởi Bảo hiểm trong khoảng thời gian được quy định cụ thể cho từng kỳ thanh toán trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạmthời.

b. Trong trường hợp khoản phí bảo hiểm nói trên chưa được thanh toán đầy đủ cho Bảo hiểm theo tính chất và thời gian quy định như trên (thời hạn đảm bảo thanh toán phí bảo hiểm), hiệu lực bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung, hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ bị xem như chấm dứt kể từ ngày hết hạn của thời hạn đảm bảo thanh toán phí bảo hiểm và Bảo hiểm sẽ được bãi miễn mọi trách nhiệm kể từ đó và trong trường hợp này, Bảo hiểm sẽ được hưởng khoản phí bảo hiểm tương ứng với tỉ lệ thời gian đã bảo hiểm nhưng không nhỏ hơn 2.000.000đồng.

c. Các bên cũng thỏa thuận rằng trong trường hợp phí bảo hiểm nói trên được thanh toán đầy đủ cho Bảo hiểm sau thời hạn thanh toán phí quy định (thời hạn đảm bảo thanh toán phí), Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung hoặc Giấy Chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ được xem xét phục hồi hiệu lực từ thời điểm đó trở đi dựa trên cơ sở có xác nhận bằng văn bản của Bảo hiểm .Trong mọi trường hợp, Bảo hiểm được bãi miễn mọi trách nhiệm phát sinh trong khoảng thời gian thanh toán phí trễ.

3. Điều khoản mở rộng bảo hiểm Điều trị Ngoại trú do ốm/bệnh.

4. Điều khoản mở rộng chi trả bồi thường chi phí điều trị tại Bệnh viện công.

a. Đối với dịch vụ khám, điều trị tự nguyện/ theo yêu cầu tại viện công Đơn bảo hiểm được mở rộng bảo hiểm cho các chi phí phát sinh tại phòng khám dịch vụ, điều trị tự nguyện/ theo yêu cầu thuộc bệnh viện công (điều khoản mở rộng này không áp dụng cho các bệnh viện nước ngoài và tưnhân).

b. Đối với các gói sinh mổ trọn gói tại viện công Thanh toán toàn bộ chi phí sinh mổ trọn gói phát sinh tại các bệnh viện phụ sản Hà nội, phụ sản Trung Ương và bệnh viện công (nếu phát sinh tình trạng tương tự) cho dù không có bảng kê viện phí chi tiết từ bệnhviện.

5. Điều khoản kiểm tra:

Bảo hiểm có quyền thông qua các chuyên viên y tế kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào khi cần thiết trong suốt thời gian khiếu nại. Ngoài ra, Bảo hiểm có quyền yêu cầu khám nghiệm tử thi trong trường hợp chết nếu việc khám nghiệm này không trái với Pháp luật và phong tục tập quán.

Trong trường hợp Bảo hiểm phát hiện người được bảo hiểm trục lợi bảo hiểm, Bảo hiểm có quyền từ chối nhận bảo hiểm tiếp tục cho người đó và không hoàn lại phí bảo hiểm.

One Health Care 

 

данильченко юрій броніславович компроматотзывмакияж серо голубыми тенямиbestbinarкакое стекло применяется для изготовления дверокдоставка из китая в украину ждтопкаргоцементная смесьвидео для ютубзаказать планшет через интернетлучшие телевизоры samsungотдых закарпатье летом